Skrb za okolje


V Chocolate Village skrbimo za okolje in se zavzemamo za okolju prijazne in trajnostne prakse v našem vsakdanjem poslovanju. Naša različna prizadevanja za okolje in trajnost so temeljni stebri našega poslovanja in prizadevamo si ustvariti družbene in okoljske koristi za okolico. Zavedamo se svoje vloge v svetovni turistični industriji in si prizadevamo za dolgoročno trajnostno upravljanje naših dejavnosti, s čimer aktivno prispevamo k splošnemu trajnostnemu razvoju panoge.Poudarjamo


- varovanje okolja z zmanjševanjem vplivov lastnih dejavnosti na okolje ter s sodelovanjem v okoljskih in ohranitvenih pobudah,

- nenehno spremljanje lastne okoljske uspešnosti in postavljanje ustreznih okoljskih ciljev,

- zmanjševanje lastnega okoljskega odtisa z varčevanjem pri energiji in vodi,

- zmanjševanje nastanka odpadkov in njihovo aktivno zmanjševanje, ponovna uporaba z znakom za okolje, ko in kjer je to mogoče,

- izobraževanje osebja in redno usposabljanje o okoljskih in trajnostnih vprašanjih,

- spodbujanje gostov k aktivnemu sodelovanju pri lastnih okoljskih prizadevanjih,

- ozaveščanje o okolju in trajnosti,

- oblikovaje politike družbene odgovornosti podjetij s sklicevanjem na vprašanja vezana področja: sociale, kulture, ekonomije, kakovosti, človekovih pravic, zdravja, tveganja in obvladovanja kriznih situacij.


www.zelenikljuc.si